Het is niet mogelijk om op de ene locatie te beginnen en op een andere te eindigen, het aantal boten per locatie staat vast en de mensen die de boot hebben gehuurd na jullie moeten daar weer gebruik van kunnen maken.